Voordat u besluit om één of meerdere teams in te schrijven willen wij u over een aantal organisatorische zaken informeren:

Toernooi datum 25 & 26 juni 2022

Algemeen:

 • Het spelplezier voor de kinderen is ons belangrijkste doel en staat dus voorop.
 • We verwachten dat er per opgegeven team ook enkele begeleiders meekomen.
 • Teams die met meer deelnemers dan opgegeven komen, dienen dit uiterlijk voor 1 juni te melden aan de organisatie.
 • Tijdens de duur van het toernooi zijn de teambegeleiders volledig verantwoordelijk voor het doen en laten van hun spelers.
 • Het toernooi wordt in verwarmde buitenbaden gespeeld.

De wedstrijden:

 • We stellen het zeer op prijs wanneer één of meerdere scheidsrechters van uw vereniging mee willen helpen de wedstrijden te leiden. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.
 • Elk team zorgt voor zijn eigen wedstrijdbal. Bij wedstrijden is Wit verantwoordelijk om deze aan te dragen voor de wedstrijd.
 • Een speler mag wel in een oudere leeftijdsgroep deelnemen, maar niet in een jongere leeftijdsgroep dan zijn/haar leeftijd.
 • We spelen in teams 7 tegen 7 voor de teams in de leeftijdscategorieën onder de 13 en 15 jaar
 • Voor de teams van onder de 11 jaar geldt in beginsel eveneens dat gespeeld wordt in teams van 7 tegen 7. Mocht echter blijken dat er verenigingen zijn die over onvoldoende spelers beschikken, dan kan gespeeld worden in teams van 5 tegen 5.
 • De spelregels zoals die zijn uitgewerkt door de Taakgroep Waterpolojeugdplan, KNZB 1995, zullen het uitgangspunt zijn bij de arbitrage.

Inschrijving:

 • Deelname geschiedt op volgorde van inschrijving.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 95,- per team.
 • Het is mogelijk om enkel op zaterdag wedstrijden te spelen. Het inschrijfgeld is hiervoor €60,- per team.
 • Een team is pas ingeschreven als het inschrijfformulier volledig ingevuld is ontvangen en als het inschrijvingsgeld is ontvangen.
 • Trekt u een team terug minder dan 14 dagen voor aanvang van het toernooi, dan krijgt u geen restitutie van het inschrijfgeld. Tot 14 dagen voor het toernooi datum kan bij het terug trekken van een team aanspraak maken op restitutie.
 • Uiterlijk één week voorafgaand aan de aanvang van het toernooi ontvangen de deelnemende verenigingen het wedstrijdschema.
 • Voor vragen kunt u terecht bij de organisatie per email.
 • Inschrijving voor wedstrijden alleen op zaterdag is mogelijk onder voorbehoud. Deze ééndagscompetitie gaat alleen door als er minimaal 4 teams van dezelfde leeftijdscategorie zich hebben opgegeven. De organisatie geeft tijdig door als dit lukt of helaas niet door gaat.

Alcohol:

 • Gedurende het gehele toernooi geldt er een totaal verbod op het gebruik van alcohol op en nabij het terrein.

Verblijf op het terrein en overnachten:

 • Wij verwachten tijdens het toernooi dat afval word opgeruimd.
 • Vanaf het jaar 2020 is het verplicht 1 brandblusser zichtbaar bij de tent per vereniging die op het terrein kampeert .
 • Het is verboden om het zwembadterrein met uw auto te betreden, uw auto kan geparkeerd worden op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen wat naast het zwembadterrein aanwezig is.
 • Op last van de brandweer mogen alleen maar tenten op het terrein worden opgezet. Dus geen vouwwagens of caravans.
 • Het verblijf op het terrein bij het zwembad is gratis. Houd daarom bij het opzetten van de tenten rekening met anderen.
 • Barbecueën op open vuur is verboden er mag allen gebarbecued worden met gebruik van gasflessen  op het terrein tenzij een recent gekeurde brandblusser aanwezig is en paraat is.
 • Gasflessen moeten voor dat de nacht rust in gaat van de zonneweide worden verwijderd, dit i.v.m. brandveiligheid.
 • Wij organiseren ook een spetterend avondprogramma.
 • De organisatie zorgt voor extra brandblussers en waterbakken op het terrein, deze kunt zien door de aanduiding van een “Brandblusser”

Schade en aansprakelijkheid:

 • Iedere deelnemer, begeleider of supporter die schade aan het zwembad of op het terrein van het zwembad of in de directe omgeving van het zwembad veroorzaakt is aansprakelijk. De schade zal te allen tijde worden verhaald. In eerste instantie zal de vereniging die verantwoordelijk is voor de afvaardiging naar het toernooi worden aangesproken.
 • Organisatie van de Stiennen Flier Cup is nooit verantwoordelijk voor enige schade welke door derden is veroorzaakt.

Overig:

 • Mocht u andere instructies krijgen van de organisatie en/of vrijwilligers dan als in het reglement omschreven staat dient u hier naar te luisteren en hun instructies op te volgen.
 • Houd voor nadere informatie deze website in de gaten.
 • Adres locatie Stiennen Fliercup: Zwembad De Dobbe, Elsweg 4 8391 KB Noordwolde
 • Wij hopen uw inschrijving binnenkort, maar vóór 4  juni 2022, te ontvangen. Het inschrijfformulier kunt u hier vinden.

Met vriendelijke groeten,

Namens de organisatie van het Stiennen Flier Cup toernooi,

Herman, Goska, Koen, Folkert, Michel, Jan-Remmelt & Gosse